ОУ ” Н. Й. Вапцаров” гр.Попово е създадено през 1962г. В него се обучават 350 ученици от 1 до 7 клас от град Попово и селата Медовина и Посабина. Училището разполага с библиотека, музей, физкултурен салон , учебни и компютърни кабинети. Отоплението е на газ. Училището е с едносменен режим на обучение. Учебните занятия в I – IV клас се водят в самостоятелни класни стаи за всяка паралелка. Обучението в V – VII клас е на кабинетна система. Работят 37 педагози. Целодневната организация е структурирана в 11  групи ЦДО. Има осигурено медицинско обслужване и бюфет за раздаване на храна на кетъринг.Училището има свой училищен автобус. В ОУ „ Никола Йонков Вапцаров” гр. Попово традиционно работят клубовете „Празници”, „Приложно изкуство”, Вокална група и секциите „Футбол” и „Волейбол”. Ежегодно се организира пролетен отдих.

В училището работи педагогически съветник. Сформиран е екип за подпомагане на обучението на деца със специални образователни потребности. Учителите използват мултимедийни средства за онагледяване на уроците и презентации. Във всички стаи е осигурен достъп до интернет.