Бюджет

 

Отчет за изпълнение на бюджет на училището за 1-во тримесечие на 2020 г.- виж повече >>

Първоначален бюджет за 2020 година >>

Отчет бюджет 2019 >>

Информация за изпълнението на бюджета към 31/12/2019 година >>

Протокол бюджет 2019 година >>

Първоначален Бюджет за 2019 година – изтегли/виж тук >>

Отчет за изпълнението на Бюджета към 31/03/2019 година – изтегли/виж тук >>

Отчет за изпълнението на Бюджета към 30/06/2019 година – изтегли/виж тук >>

Отчет за изпълнението на Бюджета към 30/09/2019 година – изтегли/виж тук >>