Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31/03/2017 година – изтегли/виж тук >>
Първоначален бюджет за 2017 година част 1 – изтегли/виж тук >>
Първоначален бюджет за 2017 година част 2 – изтегли/виж тук >>
Първоначален бюджет за 2017 година част 3 – изтегли/виж тук >>
Първоначален бюджет за 2017 година част 4 – изтегли/виж тук >>