Историческа хроника

Директори1. Георги Станчев /1962 – 1972/ – 10 години

2. Мария Костова /1972 – 1976/ – 4 години

3. Господин Узунов /1976 – 1984/ – 8 години

4. Стоянка Георгиева /1984 – 1998/ – 14 години

5. Румен Рачев /1998 – /

Първи преподавателски колектив

Преподавателският колектив се сформира от учители при ОУ „ Климент Охридски”, от тези, които пожелаха да се борят с трудностите в името на великото дело, за всестранния възход и разцвет на своята родина.

1. Георги Станчев – директор

2. Стилияна Трифонова – бълг. език и литература

3. Милка Бенова – бълг. език и литература

4. Малина Иванова – математика и география

5. Павлина Петрова – физ. възпитание

6. Стефка Коларова – физ. възпитание и трудово обучение

7. Дамян Минчев – математика

8. Стоян Петров – естествени науки

9. Николай Коларов – химия

10. Димитър Грозев – история

11. Марин Христов – физика и математика

12. Борис Димитров – руски език

13. Маринка Христова – възпитател

14. Донка Ангелова – възпитател

15. Найда Пенчева – дружинен ръководител

Историческа хроника

1959г. – идея за построяване на училище, поради разрастването на града.

1961г. – започва строежът, под ръководството на ГК на БКП и със средства от самооблагането.

1962г. – до есента е построено източното крило и училището отваря врати на 8 октомври.

1962 – 1963 година. Начално училище „Л. Каравелов” и „Н. Вапцаров” са обединени като едно основно училище.

1965 година. Завършена централната сграда на училището.

1967 година. Строеж на втора физкултурна площадка, която да отговаря на най-новите изисквания.

1969-1970. Построен физкултурен салон / Тодор Янев /.

1970 – 1971 година. Ценна придобивка на училището е откритият стол за хранене на учениците.

1972 година. Създаден клуб за интернационална дружба / Славка Цонева / , която развива богата научно-изследователска дейност и изгражда музейна сбирка.

1973 – 1974 година. Нов закон за ЕСПУ. Предвижда безплатни учебици и тетрадки за учениците от 1 – 4 клас.

1974 година. Вълнуваща среща с Райна Вапцарова.

1975 – 1976 година. Безплатни учебници за учениците от 5 – 8 клас.

1980 – 1981 година. За първи път в 8 клас се въвежда предметът „Морал и право” – два часа седмично.

13.1.1981 година. Нова придобивка – училищен лекар.

1984, 1985, 1986 година. Изключителни успехи на състава по художествено слово към училището /Стоянка Стефанова/. Съставът е лауреат на 5, 6 и 7 фестивал на художествената самодейност, носител на „златна значка”, а постановката „Бели гълъби на мира” е излъчена по БНТ.

1987 година. Училищният хор с ръководител Георги Георгиев извоюва първо място в 6-ти републикански фестивал и получи званието „ Отличник”.

1992 година. Излиза първият училищен вестник в града „Звънче” – дело на учители и ученици по случай 30 години от основаване на училището.

2000 година. Участие на деца от 4 клас в телевизионното състезание „Палавници”.

2003 година. Волейболният отбор момичета става републикански вицешампион.

2004 година. Конкурс за есе организиран от немското посолство-наши ученици печелят всички призови места.

2006 година. Седмокласникът Иван Николаев Габровски участва в републиканското състезание по биология в гр. Несебър

2007 година. Противопожарният отряд „Млад огнеборец” печели трето място на републиканските финали в Албена.

2011 година. Сградата е санирана и придобива нов европейски облик.