Профил на купувача

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Приготвяне и доставка на готова храна за учениците в ОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Попово, за учебната 2016/2017 година - публикувано на 05.10.2016 година/ 15,40 часа

Договор №1 - изтегли/виж тук >>

Договор №2 - изтегли/виж тук >>

Обява за обществена поръчка с предмет „ Приготвяне и доставка на готова храна за учениците в ОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Попово, за учебната 2016/2017 година - публикувано на 19.09.2016 година/ 17,00 часа

Протокол за работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците- виж тук >> - публикувано на 30.09.2016 година/ 16,00 часа

Информация за обява- виж тук >>

Съобщение- виж тук >>

Информация АОП- виж тук >>

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП- виж тук >>

2. Документация- изтегли от тук >>

3. Файлове- изтегли от тук >>

Документи във връзка с удължаване срока на обявата за обществена поръчка с предмет „ Приготвяне и доставка на готова храна за учениците в ОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Попово, за учебната 2016/2017 година - публикувано на 26.09.2016 година/ 17,15 часа

1. Информация за удължаване срока на обявата- виж тук >>

2. Съобщение- изтегли от тук >>

3. Информация за публикувана обява- изтегли от тук >>