Бюджет

Първоначален Бюджет за 2024 година >>

Отчет към 31/03/2024 година >>

Информация за изпълнение на бюджета към 31/03/2024 година >>

Протокол отчитане на бюджета към 22/04/2024 година >>

Финансов анализ за изпълнение на Бюджета към 31/12/2023 година>>

Отчет за изпълнение на Бюджета към 31/12/2023 година>>

Протокол №4 за отчет на изпълнение на Бюджета за 2023 година >>

Анализ към 30/09/2023 година >>

Отчет към 30/09/ 2023 година >>

Анализ към 03/06/2023 година >>

Отчет за второто тримесечие на 2023 година >>

Информация за получена субсидия и извършени разходи >>

Отчет за изпълнение на бюджета 31/03/2023 година >>

Бюджет за 2022 година >>

Отчет за изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие на 2022 година >>

Информация за изпълнение на бюджета към 31/12/2022 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета към 30/06/2022 година >>

Информация за изпълнение на бюджета към 30/06/2022 година >>

Отчет към 31/03/2022 година >>

Първоначален бюджет за 2021 година >>

Информация за изпълн.бюджета на училището към 31/12/2021 година>>

Отчет за изпълнението на бюджета към 31/12/2021 година >>

Информация за изпълнението на бюджета към 30/09/2021 година>>

Отчет за изпълнението на бюджета към 30/09/2020 година >>

Информация за изпълнението на бюджета към 30/06/2021 година>>

Отчет за изпълнение на бюджета за II-ро тримесечие на 2021 година >>

Отчет за изпълнение на бюджета за I-во тримесечие на 2021 година >>

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. >>

Информация за изпълнението на бюджета >>

Информация за изпълнението на бюджета към 30/09/2020 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета към 30/09/2020 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета към 30/06/2020 година >>

Отчет за изпълнение на бюджет на училището за 1-во тримесечие на 2020 г.- виж повече >>

Първоначален бюджет за 2020 година >>

Отчет бюджет 2019 >>

Информация за изпълнението на бюджета към 31/12/2019 година >>

Протокол бюджет 2019 година >>

Първоначален Бюджет за 2019 година – изтегли/виж тук >>

Отчет за изпълнението на Бюджета към 31/03/2019 година – изтегли/виж тук >>

Отчет за изпълнението на Бюджета към 30/06/2019 година – изтегли/виж тук >>

Отчет за изпълнението на Бюджета към 30/09/2019 година – изтегли/виж тук >>