В ОУ " Никола Вапцаров" гр. Попово работи екип от 45 висококвалифицирани педагози.
В училището работи педагогически съветник. Сформиран е екип за подпомагане на обучението на деца със специални образователни потребности . Учителите използват мултимедийни средства за онагледяване на уроците и презентации. Във всички стаи е осигурен достъп до интернет.